Sáng nay, hơn 500.000 cử tri Cần Thơ đi bầu cử thêm

Sáng nay, hơn 500.000 cử tri Cần Thơ đi bầu cử thêm

(PLO)- Một số nơi cử tri đi bỏ phiếu từ sáng sớm để tranh thủ đi làm. Hơn 50 người già tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ cũng tham gia bầu cử thêm lần này.
Cần Thơ chưa từng có tiền lệ bầu cử thêm

Cần Thơ chưa từng có tiền lệ bầu cử thêm

(PLO)- Từ khi TP Cần Thơ trực thuộc trung ương (năm 2004) đến nay chưa từng có tiền lệ bầu cử thêm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức bầu cử thêm ĐBQH.
Trường hợp tổ chức bầu cử lại

Trường hợp tổ chức bầu cử lại

(PLO)- Ngày bầu cử lại được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên.