Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm do không bầu đủ đại biểu HĐND

Ngày 26-5, Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kiên Giang ra Công văn số 26 về việc tổ chức bầu cử thêm đối với các đơn vị bầu cử không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND được bầu đã ấn định.

Theo đó, có một huyện và hai xã của tỉnh Kiên Giang phải tổ chức bầu cử thêm đối với đại biểu HĐND huyện và xã. Đó là đơn vị bầu cử số 6 thuộc huyện Kiên Hải phải tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND cấp huyện.

Cử tri huyện Phú Quốc dầm mưa đi bỏ phiếu ngày 23-5. Ảnh: CHÂU ANH

Các đơn vị bầu cử số 6, 11, 13 và 14 của xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) và đơn vị bầu cử số 2 của xã Đông Thái (huyện An Biên) tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã.

Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị các đơn vị bầu cử nói trên chọn ngày bầu cử lại là ngày chủ nhật 6-6 để thống nhất chung toàn tỉnh.

Theo Công văn, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang hướng dẫn trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử.

“Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu họp lệ và có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai” – Công văn nêu.

Tỉnh Kiên Giang có ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 163 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 1.768 khu vực bỏ phiếu.

Toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ra tám đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh, 482 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.754 đại biểu HĐND cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm