Hôm nay Đại hội Đảng XII chốt danh sách ứng cử

Hôm nay Đại hội Đảng XII chốt danh sách ứng cử

(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... được đề nghị tái cử nhưng đều xin rút. Tuy nhiên cho rút hay không Đại hội sẽ quyết định.