Đại hội XIII bước vào ngày làm việc thứ hai về công tác bầu cử

Sáng nay (29-1), các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn để nghiên cứu tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII và nghiên cứu các hồ sơ nhân sự cụ thể.

Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định đảng viên có quyền “ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của BCH Trung ương”. Điều này cũng được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là cơ sở pháp lý để 1.587 đại biểu cân nhắc ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương khóa XIII. Ý chí của đại biểu được thể hiện qua phiếu theo mẫu được sử dụng cho Đại hội XIII. Tiểu ban Nhân sự sẽ bố trí người đến từng đoàn để tổng hợp thông tin về danh sách ứng cử, đề cử.

Trong ngày, Đoàn chủ tịch sẽ nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung BCH Trung ương khóa XIII, tức là nằm ngoài danh sách ứng viên mà BCH Trung ương khóa XII đã giới thiệu tới đại hội.

Tại các đoàn, khi được thông báo về kết quả đề cử bổ sung cũng như tự ứng cử, các đại biểu liên quan sẽ thực hiện quyền của mình rút hay không rút ý kiến tự ứng cử, đề cử cũng như rút hoặc không rút khỏi danh sách mà họ được đề cử. Kết quả quá trình này sẽ được báo cáo cuối ngày với Đoàn chủ tịch.

Trước đó, chiều 28-1, Đại hội XIII đã nghe báo cáo của BCH Trung ương khóa XII về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII. Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng viên, thông qua số lượng tối đa ủy viên BCH Trung ương sẽ được bầu ở đại hội này là 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sau thủ tục này, các đại biểu về làm việc tại đoàn, bắt đầu tiếp cận danh sách, hồ sơ nhân sự mà BCH Trung ương khóa XII giới thiệu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Container lật ngang trên đèo Mimosa

Container lật ngang trên đèo Mimosa

(PLO)- Xe container đang đổ đèo Mimosa thì mất lái, lật ngang, dầu nhớt chảy ra đường trơn trượt. CSGT phân luồng cho ô tô lên xuống Đà Lạt đi qua đèo Prenn