Đối ngoại Việt Nam: Thu hẹp đối tượng, mở rộng đối tác

Đối ngoại Việt Nam: Thu hẹp đối tượng, mở rộng đối tác

(PLO)- Thận trọng hơn khi nói “không chọn bên”, thu hẹp “đối tượng”, mở rộng “đối tác”, quản trị tốt các khác biệt trong quan hệ quốc tế ở giai đoạn chiến lược mới... là góc nhìn nhân Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII.
Lãnh đạo chủ chốt và kỳ vọng 5 năm tới

Lãnh đạo chủ chốt và kỳ vọng 5 năm tới

(PLO)- Thành tựu mà Đảng, Nhà nước đạt được trong khóa XII và Đại hội XIII đã phục hồi niềm tin, khơi dậy khát vọng của cả dân tộc hướng tới mục tiêu quốc gia giàu mạnh, hùng cường.