Giải quyết hiệu quả giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Sáng nay, 27-3, Ban Bí thư triệu tập Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG VINH

Thành công của đại hội đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Theo ông Thưởng, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi.

Các văn kiện đã thực sự tổng kết, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Yêu cầu của hội nghị lần này nhắm đến nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị lần này để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng đó là phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG VINH

Đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Việc triển khai nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc có chất lượng.

Hội nghị sẽ tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng. Đồng thời, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Nhận diện đầy đủ những thuận lợi thời cơ khó khăn thách thức, và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Võ Văn Thưởng nhấm mạnh: “Cần nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn giữa đổi mới ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN, giữa Nhà nước thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội”.

Theo ông Võ Văn Thưởng, báo cáo viên của Hội nghị lần này các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, có nhiều kiến thức kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn trên các lĩnh vực công tác.

Ngay sau khi ông Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”.

Ngoài các đại biểu tại đầu cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội nghị còn được truyền trực tuyến đến các điểm cầu khác cho hơn 1 triệu đảng viên theo dõi, học tập. Ảnh: QUANG VINH

 

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong quá trình nghiên cứu học tập Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên bền bỉ đồng bộ sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết. Kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”.

Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất và văn hóa, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chuyện ghi ở biên giới phía Bắc ngày xuân

Chuyện ghi lại ở biên giới phía Bắc ngày đầu xuân 2024LENS

(PLO)- Những hoạt động giao lưu từ chính quyền, nhân dân đến việc làm ăn giữa người dân hai nước Việt - Trung diễn ra rất sôi động là không khí chủ đạo ở dọc đường biên giới bình yên trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 này.

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu bật sự cần thiết của việc xây dựng tầm nhìn chung hướng đến ổn định, bền vững và kết nối trên các vùng biển, đại dương, bao gồm cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông.