Nhiều kiến nghị của Quảng Nam được Thủ tướng đồng tình

Nhiều kiến nghị của Quảng Nam được Thủ tướng đồng tình

(PLO)- Trong chương trình công tác dày đặc tại Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã lắng nghe báo cáo, kiến nghị của địa phương về những điểm nghẽn đang cản trở phát triển tỉnh duyên hải nam Trung bộ.