Phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư khóa XIII Nguyễn Phú Trọng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng - người vừa tái cử nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên Bộ Chính trị - đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII, về bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về kết quả bầu Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử với số phiếu rất cao, được sự ủng hộ “gần như tuyệt đối” của 180 Ủy viên Trung ương khóa XIII vừa được Đại hội bầu.

Sau khi cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và BCH Trung ương ra mắt trước toàn thể hơn 1.580 đại biểu Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đầu tiên ở chức vụ mà nay ông sẽ gánh vác ở nhiệm kỳ thứ ba.

“Thay mặt BCH Trung ương và với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể BCH Trung ương Đảng khoá XIII:

Sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nối, kế thừa thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta.

Tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động. Luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác.

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII., đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, MTTQ… để tập thể lãnh đạo có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhân dịp này chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập, kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là, trong giai đoạn sắp tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong phát biểu đầu tiên của mình được truyền hình trực tiếp tới gần 5,2 triệu đảng viên và 96 triệu người dân trên cả nước, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết các văn kiện trình Đại hội đã khẳng định đất nước có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được.

“Cho nên, tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được tự đại và càng phải khiêm tốn, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn đảng, toàn dân, toàn quân” – ông nói.

Thay mặt cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội toàn quốc, ông cũng khẳng định, tập thể 200 thành viên BCH Trung ương khoá XIII, cả chính thức, dự khuyết hứa với Đại hội sẽ là “một khối đoàn kết, thống nhất cao, như bác Hồ đã nói, Đai hội đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

Sau khi nghe phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

Tỉnh đoàn Bình Dương có Bí thư mới

Tỉnh đoàn Bình Dương có Bí thư mới

(PLO)- Từ năm 2010 đến nay, bà Trần Thị Diễm Trinh giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tỉnh Đoàn Bình Dương và có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn.