Từ khóa:

#bến xe miền đông mới
Tìm thấy 63 kết quả
Để Bến xe Miền Đông mới phát huy hiệu quả

Để Bến xe Miền Đông mới phát huy hiệu quả

(PLO)- Cơ quan chức năng TP.HCM đang cố gắng hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc nhằm đảm bảo cho Bến xe Miền Đông mới phát huy hiệu quả.