Bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật

Ngày 3-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã ra thông cáo báo chí kỳ họp 44 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-4 tại Hà Nội. 

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy) và ông Trần Ngọc Căng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng bị đề nghị xem xét kỷ luật.

Theo UBKT Trung ương, ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Sáng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé) và ông Cao Xuân Đăng (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên).

Cụ thể, UBKT Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Quang Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ.

Ông Cao Xuân Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ; cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Nguyễn Quang Sáng, Cao Xuân Đăng.

Ông Lê Viết Chữ làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(PL)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Minh, ngày 18-6 đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015 cho ông Lê Viết Chữ.