BIDV bất ngờ chi trả tiền lãi cao sau nhiều năm 'treo'

Chiều muộn 25-10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin BIDV chi trả cổ tức năm 2017, 2018.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1056/NQ-BIDV của Hội đồng quản trị BIDV ngày 25-10-2019, BIDV sẽ trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 7% mỗi năm.

Cụ thể, cổ tức năm 2017 là 7%/cổ phiếu, tức mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Cổ tức năm 2018 cũng là 7%/cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Tổng tỉ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 là 14%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 1.400 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8-11-2019 và ngày dự kiến thanh toán là 12-12-2019. Đối tượng trả cổ tức là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức hồi đầu tháng 4 năm nay, cổ đông Ngân hàng BIDV đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2018 là 6% bằng tiền mặt, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông được nhận 600 đồng.
Như vậy sau gần ba năm cổ tức đang bị "treo" lại thì đến giờ cổ đông của BIDV mới nhận được tin vui khi những tháng cuối năm đang dần tới.

Mới đây, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2019 mà BIDV vừa công bố cho thấy sau chín tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 7.028 tỉ đồng. Cụ thể, chín tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ tăng 3,1%, đạt 26.398 tỉ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 3.019 tỉ đồng và 1.077 tỉ đồng, tăng 19% và 35% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác tăng 25%, đạt 3.592 tỉ đồng, thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 177 tỉ đồng, tăng 24%. 

Với mục tiêu sớm xử lý xong nợ xấu tại VAMC, chi phí dự phòng của BIDV vẫn ở mức cao: Chín tháng đầu năm tăng 15% lên 16.502 tỉ đồng.