Biến Bắc Trung Bộ - duyên hải Trung Bộ thành vùng giàu có, phát triển bền vững

Biến Bắc Trung Bộ - duyên hải Trung Bộ thành vùng giàu có, phát triển bền vững

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu tìm nhiều giải pháp đột phá để Bắc Trung Bộ - duyên hải Trung Bộ phát triển nhanh, bền vững, thành vùng đất giàu có.

“Chúng ta phải suy nghĩ tại sao vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chưa phát triển xứng tầm? Cái gì là đột phá để tạo sự phát triển? Vùng phải thực hiện ba đột phá chiến lược, nhưng phải chọn “đột phá trong đột phá” để phát triển nhanh và bền vững nhất đối với khu vực”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt vấn đề như vậy khi phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Sớm có chính sách liên kết vùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTBC

Hội nghị diễn ra ngày 5-2 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với chủ đề "Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững". Hội nghị có sự tham dự của hơn 800 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng. Rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán, hiệu quả. Chính phủ sẽ giao các thành viên Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều phối các vùng.

Thủ tướng lưu ý phải làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phát triển bền vững.

“Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu hình thành các cụm liên kết ngành liên tỉnh, liên vùng gắn với các trung tâm kinh tế biển mạnh. Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Nhóm giải pháp thứ ba là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung cho ba động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Cơ cấu lại ngành công nghiệp, quy hoạch hợp lý để phân bố không gian công nghiệp theo các hành lang kinh tế ven biển gắn với các cảng biển, hành lang kinh tế Đông - Tây, các quốc lộ kết nối với Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Ảnh: TTBC

Trọng tâm là phát triển công nghiệp hàm lượng công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo đột phá hình thành năng lực sản xuất mới.

Đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, liên kết, giá trị gia tăng, sinh thái, đặc hữu; thích ứng hiệu quả với thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu; gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch. Phát triển ngành lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, gắn với phát triển, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

17 chỉ tiêu của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chương trình hành động xác định 17 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7-7,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành).

Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 30%. Kinh tế số trong GRDP vùng đạt khoảng 30%. Thu ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 20-25% cả nước.

Tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 47-48%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Đạt 11 bác sĩ/vạn dân. Tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 54%.

Phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển thủy sản thành ngành sản xuất chiến lược, hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển; hình thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thúc đẩy phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ mới; hình thành các trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu. Phát triển các trung tâm du lịch tầm vóc khu vực và quốc tế, chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng, bản sắc độc đáo riêng của vùng.

Phát triển mạnh hệ thống đô thị

Thủ tướng nêu nhóm giải pháp thứ tư là phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông.

Phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành ba tiểu vùng đô thị hóa với các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, dịch vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem sản phẩm đặc trưng của các địa phương trưng bày tại hội nghị. Ảnh: TTBC

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế với cảng biển, đường sắt kết nối với Tây Nguyên, trong đó có tuyến Kon Tum - Gia Lai - Bình Định, Lâm Đồng - Ninh Thuận. Nâng cấp, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không, cảng biển.

Thủ tướng yêu cầu triển khai nhóm giải pháp thứ năm là quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo, đất và rừng. Bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phải được xem là một trọng tâm trong chiến lược phát triển vùng.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ sáu là phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tập trung phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; rà soát lại, tập trung triển khai có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở. Tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển vùng, là một khâu đột phá cho phát triển vùng. Phát huy tối đa nguồn lực con người; nâng cao năng suất lao động xã hội.

Phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, gắn kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ. Phát huy giá trị văn hóa, di sản; chú trọng quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa tiêu biểu của Vùng.

Thứ bảy là bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Thứ tám là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp cao, trong sạch, tận tuỵ, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Các bộ, ngành, địa phương phải cùng nhau nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp “đột phá của đột phá” để vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ phát triển nhanh, bền vững. Tất cả cùng quyết tâm biến nơi đây thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa”- Thủ tướng chỉ đạo.

Tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài với tinh thần “bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường”.

Theo Thủ tướng, Việt Nam cam kết giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế, nhất là về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực; thúc đẩy các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch.

Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách ổn định, có tính dự báo cao, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; các dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; các dự án thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chứng kiến trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: TTBC

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương quán triệt tinh thần luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp. “Khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, không đùn đẩy, né tránh, coi công việc của doanh nghiệp như công việc của mình”- Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần đối thoại, chia sẻ, hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành với Việt Nam nói chung và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói riêng.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam.

“Tôi đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thành những sản phẩm, công trình cụ thể, giá trị cụ thể, đo lường được, tạo động lực phát triển”- Thủ tướng nói.

Đọc thêm