'Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, minh bạch'

Ngày 28-9, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X đã diễn ra.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn nói công tác thi đua, khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn hình thức. Ảnh: MTTQ

Đầu tiên, ông Trần Thanh Mẫn đồng ý với báo cáo tổng kết năm năm và các tham luận về việc hoạt động công đoàn và phong trào công nhân luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống.

Những chương trình, hoạt động sáng tạo như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”… đã mang lại giá trị nhiều mặt.

“Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã và đang gây khó khăn nhiều mặt về việc làm, thu nhập và đời sống nhưng công nhân, lao động đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn” - ông Trần Thanh Mẫn nói và ghi nhận phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.

“Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước” - ông Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn cũng trích ngay báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang trình bày và nêu rằng: “Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và công tác khen thưởng nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, công nhân lao động tuy đã được quan tâm nhưng còn ít”.

Cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng: Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền chưa đồng bộ, thuyết phục.

“Những hạn chế đó cần được rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục trong thời gian tới” - ông Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới.

“Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang đã đạt được” - ông Trần Thanh Mẫn nêu.

Một trong những nội dung mà Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện là “thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác”.

Tuy vậy, ông Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ tin tưởng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm