Bình Dương: 6 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 18-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).  

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, có tổng số 16 người (số dư 3 người), trong đó có 14 người được 13 cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu ứng cử và hai người tự ứng cử.

Cơ cấu kết hợp nữ là 7 người, 5 người dưới 40 tuổ, tái cử 3 người.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) có tổng cộng có 121 người ứng cử đại biểu HDND tỉnh (số dư 3 người).

Trong đó, có 117 người được 96 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và 4 người tự ứng cử.

Cơ cấu nữ có 44 người, người trẻ dưới 40 tuổi là 28 người, ngoài Đảng là 12 người, tái cử 38 người, dân tộc 04 người, tôn giáo 3 người.

Tại hội nghị 100% đại biểu đã thảo luận, biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 16 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 06 ứng cử viên Trung ương giới thiệu) và 121 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2021-2026).

Sau hội nghị này, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Dự kiến thực hiện từ ngày 21-3 đến ngày 13-4. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm