Bình Phước: Tổng thu ngân sách 6 tháng ước hơn 3.600 tỉ đồng

Ngày 6-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm chủ trì buổi họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sáu tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, GRDP ước tăng 7,54% (kế hoạch năm 7,3-7,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước 3.605 tỉ đồng, chi ngân sách ước 5.178 tỉ đồng (tức đạt 48% và  50,8% so với nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

Giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng ước đạt 31% kế hoạch giao, bằng 88% so với cùng kỳ. Có 60 dự án thu hút đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 8.500 tỉ đồng, tăng bốn lần về số vốn đăng ký so cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 17 dự án với số vốn đăng ký 121 triệu USD. Ngoài ra, trong sáu tháng, toàn tỉnh phát triển thêm 530 doanh nghiệp và 30 hợp tác xã thành lập mới, đạt 107% kế hoạch năm.

Chăn nuôi ngày càng khẳng định được vị thế. Toàn tỉnh hiện có 308 trang trại heo và gà, trong đó có 72/225 trang trại chăn nuôi heo và 40/83 trang trại chăn nuôi gà ứng dụng công nghệ cao, qua đó đã hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi. Qua đánh giá, chăn nuôi theo hình thức trang trại ngày càng phát triển, dần thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình đã góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Sản lượng thủy sản sáu tháng đầu năm ước đạt 2.806 tấn, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 210 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.596 tấn.

Việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một số nội dung trong kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử đã được ứng dụng, thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh đó tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động khá cao (31,6%); tình trạng bác sĩ nghỉ việc trong các cơ sở y tế công lập có xu hướng ngày càng tăng; thiếu phòng học ở bậc mầm non; giải quyết chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số như cấp đất sản xuất, chính sách giảm nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn..

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm. Ông đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm