Cần Thơ còn nợ đọng 108 văn bản

Cần Thơ còn nợ đọng 108 văn bản

(PLO)- Đây là số Nghị định, Thông tư mà Trung ương giao địa phương quy định chi tiết. Trên thực tế, HĐND và UBND TP Cần Thơ có thể sẽ phải ban hành văn bản nhiều hơn con số này.
Cà Mau sẽ thúc đẩy 'công dân điện tử', phản biện pháp luật

Cà Mau sẽ thúc đẩy 'công dân điện tử', phản biện pháp luật

(PLO)- Chiến lược cải cách hành chính của Cà Mau trong 10 năm tiếp theo có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là chương trình "công dân điện tử", xây dựng văn bản đơn giản, dễ hiểu, tăng cường vai trò phản biện, giám sát pháp luật của dân.
Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

(PLO)- Chuyển đổi số là chìa khóa cho bâng cao hiệu quả hành chánh vì nó không chỉ cải thiện về thủ tục mà còn giảm người, giảm chức danh và tiến tới giảm cả công sở.