Bình Thuận: 'Không để những vi phạm nhỏ thành những sai phạm lớn'

(PLO)- Bình Thuận sẽ kiên quyết thay thế, xử lý những trường hợp cán bộ tham nhũng, tiêu cực, đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau buổi làm việc với ngành TN&MT về lĩnh vực đất đai.

Tài nguyên đất đai là nguồn lực rất quan trọng, cùng với các ngành, lĩnh vực khác đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, ngành TN&MT Bình Thuận đã nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Bình Thuận
Ngành TN&MT Bình Thuận dù hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, số hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ phải trả lại cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều, đặc biệt là hồ sơ cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Thuận.

Kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi chưa nghiêm; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm chưa được khắc phục. Có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thiếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không nắm vững quy định nên không giải quyết hoặc giải quyết không đảm bảo quy định, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tiến độ; trong một số trường hợp, còn tình trạng chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác.

Việc xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn tỉnh chưa đảm bảo theo tiến độ đã đề ra. Chất lượng sản phẩm của dự án còn hạn chế, một số nơi không thể sử dụng dữ liệu này để thực hiện việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mà phải đo đạc, kiểm tra, xác minh lại.

Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất công, đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Bình Thuận và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

binh-thuan (3).jpg
Tình trạng lấn chiếm đất công ở Bình Thuận vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu thời gian tới, ngành TN&MT phải chủ động, quyết tâm khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế, không để xảy ra tiêu cực...

Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt Luật Đất đai năm 2024; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT. Lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, khắc phục có hiệu quả tình trạng trả hồ sơ nhiều lần và hồ sơ trễ hẹn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai để kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm, với phương châm “không để những vi phạm nhỏ thành những sai phạm lớn”.

“Khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Kiên quyết thay thế, xử lý những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ…” - thông báo của Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm