Bình Thuận lập tổ kiểm tra kết quả thanh tra mua kit test tại các đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thanh tra Bình Thuận công bố kết luận việc mua sắm kit test tại hai bệnh viện tuyến tỉnh, sáu Trung tâm Y tế và thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng.

Ngày 13-4, tin từ Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho biết Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các nội dung liên quan đến kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Tổ Công tác có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan đến kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bình Thuận lập tổ kiểm tra kết quả thanh tra mua kit test tại các đơn vị ảnh 1

Bệnh viện Phổi Bình Thuận nơi Thanh tra tỉnh vừa công bố kết luận thanh tra.

Sau khi công bố kết luận thanh tra đối Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận cùng bốn Trung tâm Y tế huyện mà PLO đã phản ánh, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã có kết luận đối với Bệnh viện Phổi Bình Thuận, Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết.

Đây là kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2021.

Cụ thể trong hai năm 2020 và 2021, Bệnh viện Phổi đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn thu tại Bệnh viện và các khoản đóng góp của các cơ quan, tổ chức để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 9,5 tỉ đồng. Bệnh viện đã chi gần 7 tỉ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch.

Quá trình thực hiện, Trung tâm Mua tài sản công - Đơn vị tư vấn đấu thầu lập Báo cáo đánh giá E-HSDT (báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu) không đúng quy định.

Ngoài ra, Trung tâm Mua tài sản công không gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu, không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, Bệnh viện thực hiện không đúng quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường...

Trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện Phổi và Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công (thuộc Sở Tài chính). Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công và Giám đốc Bệnh viện Phổi nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Phan Thiết trong hai năm 2020-2021 thì Phan Thiết đã bố trí nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 74 tỉ đồng.

UBND TP Phan Thiết đã chi 38,4 tỉ đồng để mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nhìn chung, Văn phòng HĐND & UBND TP Phan Thiết và Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã chấp hành tương đối đầy đủ theo các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Quá trình thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót như không thực hiện việc đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; không thực hiện hoặc có thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không đảm bảo thời gian.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Dược phẩm TPVN không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định; không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng…

Trách nhiệm trước hết thuộc Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP Phan Thiết và Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị: Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết và Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP Phan Thiết nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Đối với huyện Hàm Thuận Bắc, trong hai năm 2020 và 2021, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã bố trí nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền 45,6 tỉ đồng. UBND huyện đã chi 29,3 tỉ đồng để mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong đó việc mua sắm 35 danh mục vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng thuộc hai gói thầu để phục vụ cho việc thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận do Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định pháp luật về mua sắm tài sản và quy định về đấu thầu.

Cụ thể, Trung tâm mượn vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng trước, sau đó hợp thức hồ sơ chỉ định thầu rút gọn cho đơn vị cho mượn được trúng thầu với tổng số tiền gần 650 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu về giá đầu vào của đơn vị trúng thầu, cho thấy giá bán của đơn vị trúng thầu chênh lệch ít so với giá đầu vào (13,07% và 20,65%). Việc mượn và làm hồ sơ chỉ định thầu cho đơn vị mượn trước là việc xử lý tình huống trong tường hợp cấp bách nhưng không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tự thực hiện mua sắm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là không đúng quy định. Cùng với đó Trung tâm cũng không trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt là không đúng theo quy định dẫn đến ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng thẩm quyền…

Ngoài ra, kết quả kiểm tra gói thầu do Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng trúng thầu, cho thấy Trung tâm Y tế huyện không tổ chức, thực hiện khảo sát giá mà nhận ba báo giá từ một nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Tài chính.

Trung tâm Y tế huyện còn không thực hiện tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định Luật Đấu thầu mà mua sắm theo Hợp đồng đã ký trước đó…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

Đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nghiệm đối với tập thể, các cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc theo dõi, kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về lĩnh vực tài chính dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, Thanh tra tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Như vậy tính đến chiều 13-4, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã công bố kết luận thanh tra tại hai bệnh viện tuyến tỉnh và sáu Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố liên quan đến việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.