Thiếu thuốc, cứu người như cứu hỏa…

Thiếu thuốc, cứu người như cứu hỏa…

(PLO)- Trung tâm mua sắm tập trung sẽ tạo ra “đường đi” thông thoáng hơn, gợi ra những giải pháp hiệu quả hơn cho công tác mua sắm thuốc và vật tư y tế trong trung và dài hạn.
Tết xa mặt vẫn có cách tỏ lòng với cha mẹ nhờ công nghệ

Tết xa mặt vẫn có cách tỏ lòng với cha mẹ nhờ công nghệ

(PLO)- Năm nay nhiều người đã lựa chọn ở lại TP ăn tết thay vì về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh, mặc dù vậy, nếu biết cách tận dụng công nghệ, bạn vẫn có thể tỏ lòng với cha mẹ thông qua những món quà độc đáo từ GrabMart.