Bộ Chính trị kiểm tra công tác nhân sự

“Việc bổ sung quy hoạch đối với một số trường hợp cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua kiểm tra của một số đoàn trước đây cho thấy có biểu hiện vội vàng, có trường hợp vừa quy hoạch vừa bổ nhiệm. Trong một cuộc họp, kỳ họp, quy hoạch xong là bổ nhiệm luôn”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói như vậy tại cuộc họp công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Bình Định ngày 25-5.

Có tình trạng thiếu chặt chẽ, dễ dãi

Theo ông Vương Đình Huệ, công tác cán bộ thời gian qua ở Bình Định còn rất nhiều vấn đề. Có những biểu hiện thực hiện không đúng, không nghiêm quy định, nhất là công tác luân chuyển, bổ nhiệm, ứng cử. Có tình trạng thiếu chặt chẽ, dễ dãi, thậm chí va vấp, sai phạm. Kết quả các cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đối với Tỉnh ủy Bình Định thời gian vừa qua cho thấy vấn đề này. Ngoài ra, việc thực hiện luân chuyển, đào tạo cán bộ chưa dựa trên cơ sở đánh giá theo quy hoạch. Đặc biệt có tình trạng quy hoạch, luân chuyển khép kín, chưa liên thông giữa các khối với nhau. Công tác cán bộ chưa tạo được sự đồng thuận vì thông tin không được cung cấp đầy đủ, chính xác, nhất là đối với cán bộ lão thành.

Báo cáo công tác cán bộ của tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thừa nhận trong công tác bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, việc đánh giá cán bộ có nơi không đúng thực chất; việc sắp xếp, bố trí cán bộ trong một số trường hợp còn nặng về cơ cấu. Công tác quy hoạch cán bộ có nơi chưa căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tiễn của cán bộ, còn hình thức, thiếu tính khả thi…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý nhiều vấn đề về công tác cán bộ tại tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Báo cáo Bộ Chính trị trước 30-6

Trưởng đoàn kiểm tra Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục đích đợt kiểm tra này là đánh giá nguyên nhân, chủ quan, các hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác cán bộ tại Đảng bộ tỉnh Bình Định để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác. Qua kiểm tra sẽ đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn về công tác cán bộ.

Ngoài ra, qua kiểm tra cũng góp phần cho Đảng bộ tỉnh Bình Định rút ra các kinh nghiệm trong công tác cán bộ của tỉnh. Ông Huệ nhấn mạnh nội dung kiểm tra phải chú trọng xem xét những vấn đề vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm về quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Mặt khác, tập trung làm rõ thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định trong thực hiện công tác cán bộ theo quy trình, quy định. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đoàn kiểm tra cũng sẽ đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; việc tổ chức thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngà, Ủy viên Thường trực UBKT Trung ương, Phó đoàn kiểm tra, công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Bình Định. Đối tượng kiểm tra là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thành ủy Quy Nhơn, Thị ủy An Nhơn, Huyện ủy Tuy Phước. Đoàn sẽ hoàn thành kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30-6.

Bộ Chính trị thành lập năm đoàn kiểm tra

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết thêm đoàn kiểm tra trên là một trong năm đoàn kiểm tra do Bộ Chính trị thành lập, tiến hành kiểm tra công tác cán bộ tại 10 ban thường vụ tỉnh ủy, năm ban cán sự Đảng của năm bộ, ngành trung ương trong năm 2017. “Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 24 khóa XI (về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử) gắn với việc thực hiện Quyết định 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số đảng bộ, cơ quan, địa phương, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập các đoàn để kiểm tra công tác cán bộ tại một số địa phương, đơn vị” - ông Huệ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm