Từ khóa:

#cán bộ
Tìm thấy 2148 kết quả
Làm sao để cán bộ dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo dám quyết?

Làm sao để cán bộ dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo dám quyết?LENS

(PLO)- Chia sẻ về vấn đề để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều ý kiến nhìn nhận vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu cán bộ có dám nghĩ, dám làm và người đứng đầu liệu có dám quyết?