Bộ Ngoại giao: Luật An ninh mạng phù hợp với hiến pháp

"Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện những chính sách pháp luật và triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo ngày càng tốt những quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chủ động tích cực hội nhập quốc tế...".

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và Luật An ninh mạng, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ như trên.

Với Luật An ninh mạng, bà Thu Hằng cho biết luật này được thông qua ngày 12-6-2018 với số phiếu cao sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân.

"Luật này phù hợp với hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên" - bà Hằng khẳng định.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trong những năm gần đây, an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, khu vực.

Các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng phát triển nhanh chóng cả về hình thức lẫn quy mô, có tính chất xuyên biên giới và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế-chính trị của các nước.

"Những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Do đó, Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay" - bà Hằng nói.