Obama trong ngày bầu cử

Obama trong ngày bầu cử

(PLO) – Tổng thống Obama giữ lịch hoạt động bình thường trong ngày bầu cử Mỹ, không đi bầu vì đã bỏ phiếu sớm một tháng trước ở bang Illinois.