Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Ngày 17-2, Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng tham mưu và chúc mừng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán.

Tổng Tham mưu trưởng đánh giá, trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2 năm 2021, Quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức chu đáo cho bộ đội vui xuân, đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021.

Cùng với đó là chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động bất ngờ trước các tình huống.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh, đổi mới thời gian, hình thức nội dung phương pháp giao nhận quân trong điều kiện dịch COVID-19…

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo trong Quân đội; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo nhằm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống với tinh thần xung kích, đi đầu, vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ như truyền thống của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ và như những việc cán bộ, chiến sỹ quân đội đã thực hiện xuất sắc trong năm 2020 khi phải ứng phó với đại dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.