Bố trí cán bộ chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Đặc biệt là bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã, và cộng tác viên thôn bản đủ để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bóc lột và bạo lực, thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, bạo lực, bị tai nạn thương tích, nhiễm HIV và trẻ em phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều hành vi phạm tội gây bức xúc trong dư luận. Cùng với việc tăng cường chính sách và các dịch vụ trợ giúp trẻ em, việc củng cố đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt ở các cấp cơ sở có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

PV

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.