Bố trí cán bộ chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Đặc biệt là bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã, và cộng tác viên thôn bản đủ để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bóc lột và bạo lực, thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, bạo lực, bị tai nạn thương tích, nhiễm HIV và trẻ em phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều hành vi phạm tội gây bức xúc trong dư luận. Cùng với việc tăng cường chính sách và các dịch vụ trợ giúp trẻ em, việc củng cố đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt ở các cấp cơ sở có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều