Bộ trưởng Y tế phải lắng nghe ý kiến của dân

Theo đó, Ủy ban TVQH yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng đường dây nóng, sự tham gia của cơ quan báo chí, lắng nghe góp ý của nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, Bộ cần tăng cường công tác giáo dục về y đức, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ y, bác sĩ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề y. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt các biện pháp để phối hợp giữa các bệnh viện công với cơ sở y tế tư nhân trên cơ sở công khai, minh bạch; tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu để giảm tải ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ủy ban TVQH cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình sai phạm quy định về hành nghề. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, chính quyền các địa phương quản lý tốt an toàn thực phẩm từ quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông theo quy định của pháp luật; giám sát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng; tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập lậu.

THÀNH VĂN