Bộ VH-TT&DL nói về thông tin làm cáp treo ở Sơn Đoòng

Theo đó, cùng với việc khẳng định tầm quan trọng của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nhất là hang Sơn Đoòng, bà Liên cho hay mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng đều phải hết sức thận trọng, tuân thủ quy định về bảo vệ di sản, quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản.

Bộ VH-TT&DL nói về thông tin làm cáp treo ở Sơn Đoòng ảnh 1

Hang Sơn Đoòng

“Quan điểm của Bộ VH-TT&DL là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi, gắn liền với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật di sản văn hóa và Công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia ký kết”, bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, đối với một khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như Hang Sơn Đoòng cũng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì việc đầu tư, phát triển, trong đó có dự án xây dựng cáp treo phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

"Quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa-xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững", Thứ trưởng khẳng định.