Bông Bạch Tuyết trở lại đầy ấn tượng sau nhiều năm biệt tăm

Điều này có nghĩa giá trị cổ phiếu Bông Bạch Tuyết đã tăng hơn 100%. Ngay ngày chào sàn đầu tiên, giá cổ phiếu đã tăng 39% giá trị, tương đương 3.200 đồng.

Với giá 5.400 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của Bông Bạch Tuyết đạt 40 tỉ đồng, mặc dù là con số rất thấp so với các cổ phiếu khác nhưng cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đang lạc quan với công ty sau gần 10 năm vắng bóng trên sàn.

Kết quả kinh doanh là bệ đỡ cho việc thị trường liên tục đẩy giá cổ phiếu Bông Bạch Tuyết. Kết quả kinh doanh trong hai năm gần đây (2016 và 2017) đều đạt lãi ròng là 14 tỉ đồng, sau chu kỳ dài thua lỗ. Tính đến hết quý I-2018, Bông Bạch Tuyết đã thực hiện được doanh thu thuần là 21,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,7 tỉ đồng.

Ban lãnh đạo Bông Bạch Tuyết cho biết sự khởi sắc này còn nhờ vào tái cấu trúc lại sản phẩm. Từ năm 2018, kênh phân phối của công ty đã được mở rộng từ hai kênh y tế và tiêu dùng lên sáu kênh chính là bán qua nhà phân phối, đấu thầu, bán trực tiếp cho nhà thuốc, siêu thị, online và xuất khẩu.

Theo công ty, vào thời điểm hoàng kim, Bông Bạch Tuyết nắm 95% thị phần ngành bông y tế nhưng đến nay chỉ còn nắm giữ 20%-30% thị phần. Nguyên nhân, các doanh nghiệp cũng cạnh tranh rất quyết liệt và vượt qua Bông Bạch Tuyết trong thời kỳ công ty gặp khó khăn.