Cải cách hành chính triệt để, phân cấp mạnh cho địa phương

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), các thành viên Chính phủ thảo luận về chín nội dung như tiêu chí phân loại dự án; làm rõ tiêu chí đối với dự án khẩn cấp, thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn; phân cấp quản lý vốn đầu tư công… Đối với dự án luật này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tinh thần: Tăng cường trách nhiệm của cơ quan điều hành, cơ quan hành pháp.

Kết luận phần thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề phân cấp, phân quyền, yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm với tinh thần là triệt để cải cách hành chính, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm, việc gì địa phương làm tốt hơn, cấp dưới làm nhanh hơn mà vẫn đảm bảo kiểm soát tốt quyền lực thì phân cấp, không ôm đồm lên trung ương, lên cấp trên…

Tại phiên họp, Thủ tướng đã cho ý kiến về một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm