Cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân hiến gần 600 đơn vị máu

Hơn 650 tình nguyện viên là cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Học viện Hải quân đã tham gia và hiến tặng gần 600 đơn vị máu, trong đó chú trọng các nhóm máu đang khan hiếm hiện nay.

Quá trình tổ chức hiến máu đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Học viện Hải quân về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Từ năm 2016 đến nay, Học viện Hải quân đã phát động tám đợt hiến máu tình nguyện, huy động gần 6.000 tình nguyện viên, hiến tặng hơn 5.000 đơn vị máu.