Cần Thơ cắt giảm hơn 3.000 biên chế

Sở Nội Vụ TP Cần Thơ mới đây đã có báo cáo về việc thực hiện nghị quyết một số vấn đề về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về sắp xếp, tổ chức bộ máy, theo báo cáo của Sở Nội vụ, TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp, kiện toàn, giảm 21 phòng chuyên môn thuộc 11 sở/ngành. Qua đó giảm 63 chức danh trưởng phòng và phó trưởng phòng. Sở đã thẩm định và trình UBND xem xét, quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ba cơ quan, giảm chín phòng.

Kết quả 14/19 cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn theo lộ trình quy định.

Đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 138 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành xuống còn 64 ban chỉ đạo (giảm 45 ban chỉ đạo) và 29 hội đồng.

Hoàn thành thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp huyện (Trưởng Ban tổ chức huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ) tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện Cờ Đỏ. Cấp xã có 78/85 xã, phường, thị trấn bố trí bí thư hoặc phó bí thư là chủ tịch HĐND, 9/85 xã, phường, thị trấn bố trí bí thư là chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị sự nghiệp, kết quả hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, Sở đã tham mưu UBND TP sắp xếp, kiện toàn, giải thể 33 đơn vị sự nghiệp

Về sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực, tính đến tháng 5-2019, Sở Nội vụ đã có văn bản thẩm định giải quyết hưởng chế độ thôi việc 67 đơn vị phường, xã với 615 người (trong đó cấp xã 132 người, ấp, khu vực là 483 người).

Các xã, phường, thị trấn còn lại đang trong giai đoạn sắp xếp, hoàn chỉnh hồ sơ để gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định giải quyết chế độ thôi việc (dự kiến 109 người). Tổng kinh phí thực hiện chế độ thôi việc đối với những người dôi dư đến thời điểm hiện tại là hơn 5,377 tỉ đồng.

Theo tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị thì đến cuối năm 2018 đã hoàn thành chấm dứt hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Về biên chế và tinh giản biên chế, đến tháng 5-2019, TP đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế và UBND TP phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 279 trường hợp (trong đó, cán bộ công chức 21 trường hợp, viên chức 244 trường hợp và cán bộ công chức cấp xã là 14 trường hợp). Thực hiện cắt giảm 3.093 biên chế (143 biên chế công chức cơ quan hành chính, 2.950 người trong đơn vị sự nghiệp công lập (đã cắt 2.050 người, trong năm 2019 cắt 900 người) và 108 hợp đồng lao động.

Theo đó, lũy kế tỉ lệ thực hiện tinh giản và cắt giảm đạt theo lộ trình đề ra, về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 164/213 biên chế, đạt hơn 76% kế hoạch giai đoạn 2015-2021. Số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 3.194/2.313 người, đạt 138% kế hoạch giai đọan 2015-2021.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm