Từ khóa:

#tinh giản biên chế
Tìm thấy 174 kết quả
Những trường hợp huyện, xã phải sáp nhập

Những trường hợp huyện, xã phải sáp nhập

(PLO)- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ khi chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính thì không được thu bất kỳ loại phí, lệ phí nào.