Cần Thơ: Nhiều dự án sử dụng trái phiếu chính phủ bị đội vốn

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, giai đoạn 2006-2012, thành phố có 91 dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Tổng mức đầu tư trước khi điều chỉnh của 91 dự án nói trên là hơn 4.600 tỉ đồng (trong đó vốn trái phiếu chính phủ là hơn 4.000 tỉ đồng), sau nhiều lần điều chỉnh đã tăng lên hơn 8.000 tỉ đồng (vốn trái phiếu chính phủ hơn 6.600 tỉ đồng).

Cụ thể đường Bốn Tổng - Một Ngàn năm 2005 phê duyệt 314 tỉ đồng và qua các lần điều chỉnh đã có tổng vốn trên 1.345 tỉ đồng; đường Võ Văn Kiệt vốn ban đầu trên 504 tỉ đồng, sau khi điều chỉnh đội vốn lên hơn 1.850 tỉ đồng; đường Thới Lai - Đông Bình vốn ban đầu trên 42 tỉ đồng, điều chỉnh lên đến 130 tỉ đồng… Các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu Cần Thơ cần làm rõ việc này. Phía Cần Thơ lý giải việc tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do tăng giá vật tư, nhân công…

GIA TUỆ - NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm