Cần Thơ: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Ngày 2-4, UBND TP Cần Thơ đã ban hành hai quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 ảnh 1
Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2 ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Cụ thể, danh mục SGK lớp 2 gồm 24 sách. Trong đó, Tiếng Việt 2 có hai sách: Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên, Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên. Cả hai đều của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam (GDVN).

Toán 2 ba sách:  Hà Huy Khoái tổng chủ biên NXB GDVN; Trần Nam Dũng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đỗ Đức Thái tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Đạo đức 2 ba sách: Trần Thanh bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh đồng chủ biên, NXB GDVN.; Nguyễn Thị Toan tổng chủ biên, NXB GDVN; Trần Văn Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tự nhiên và xã hội 2 hai sách: Đỗ Xuân Hội tổng chủ biên, Vũ Văn Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Giáo dục thể chất 2 một sách: Phạm Thị Lệ Hằng chủ biên, NXB GDVN.

Âm nhạc 2 có ba sách: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng chủ biên, NXB GDVN;  Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lê Anh Tuấn tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Mĩ thuật 2 có ba sách: Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Thị Đông tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Hoạt động trải nghiệm 2 ba sách: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên đồng chủ biên, NXB GDVN; Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Dục Quang tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tiếng Anh 2 có bốn sách: Family and Friends – National Edition, Trần Cao Bội Ngọc chủ biên, NXB GDVN; Phonics – Smart, Nguyễn Thu Hiền chủ biên, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM; i-Learn Smart Start, Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM; Tiếng Anh 2, Hoàng Vân Vân tổng chủ biên, NXB GDVN.

Cần Thơ: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 ảnh 2
Danh mục SGK lớp 6 ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Danh mục SGK lớp 6 gồm 33 sách. Trong đó, ngữ văn có ba sách: Ngữ văn 6 tập 1, 2, Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN; Ngữ văn 6 tập 1, 2, Nguyễn Thị Hồng Nam chủ biên, NXB GDVN;  Ngữ văn 6 tập 1, 2, Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên, NXB Đại học sư phạm TP.HCM.

Toán có hai sách: Toán 6 tập 1, 2, Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị đồng tổng chủ biên, NXB GDVN. Toán 6 tập 1, 2, Đỗ Đức Thái tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học sư phạm.

Giáo dục công dân ba sách: Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn đồng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Thị Toan chủ biên, NXB GDVN; Trần Văn Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Khoa học tự nhiên ba sách Cao Tự Giác tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB GDVN; Mai Sỹ Tuấn tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm; Vũ Văn Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Tin học 6 hai sách: Nguyễn Chí công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai, NXB GDVN; Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Tú, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, NXB Đại học Sư phạm.

Công nghệ 6 ba sách: Bùi Văn Hồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lê Huy Hoàng tổng chủ biên, kiêm chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Tất Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Âm nhạc 6 ba sách: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; ĐỗThanh Hiên tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 một sách: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên đồng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Mĩ thuật 6 ba sách: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Vũ Văn Tuyến tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Giáo dục thể chất 6 ba sách: Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên, NXB GDVN; Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lưu Quang Hiệp tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Lịch sử và Địa lý 6 ba sách: Nguyễn Kim Hồng tổng chủ biên phàn địa lí, Hà Bích Liên chủ biên phần lịch sử, NXB GDVN; Vũ Minh Giang tổng chủ biên, NXB GDVN; Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Tiếng Anh 6 bốn sách: Tiếng Anh 6 tập 1, 2, Hoàng Vân Vân tổng chủ biên, NXB GDVN; i-Learn Smart World, Võ Đại Phúc tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM; Bloggers – Smart, Lê Hoàng Dũng chủ biên, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM; Right-on, Võ Đại Phúc tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.