Cảnh sát bắt kẻ ngáo đá chặt cổ gà, leo lên nhà dân