Từ khóa:

#Nghiện ma túy
Tìm thấy 228 kết quả
Đồng Nai có hơn 4.100 người nghiện ma túy

Đồng Nai có hơn 4.100 người nghiện ma túy

(PLO)- Tính đến cuối tháng 6-2022, tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 4.153 người; tổng số người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn là 1.264 người.