Chính thức trình đề xuất thu phí cảng biển

Theo Sở GTVT TP, mục đích của đề án nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách TP. Nguồn ngân sách này sẽ hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực cửa khẩu cảng biển. Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TP...

Riêng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vận chuyển nội địa sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích khu vực cửa khẩu cảng biển sẽ được nghiên cứu xây dựng mức thu khi điều kiện kinh tế - xã hội phù hợp.

Về mức thu phí: Đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu, loại xe container 20 feet là 2,2 triệu đồng/container; xe container 40 feet là 4,4 triệu đồng/container; hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container là 50.000 đồng/tấn.

Đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại TP.HCM, xe container 20 feet là 500.000 đồng/container; xe container 40 feet là 1 triệu đồng/container; hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container là 30.000 đồng/tấn...

Thời gian thu phí, giai đoạn 1 từ ngày 1-7 đến hết
31-7-2021 (tại cụm cảng Cát Lái thuộc quản lý, giám sát của Hải quan khu vực 1).

Giai đoạn 2, từ ngày 1-8-2021, tổ chức thu phí cho toàn bộ cảng trên địa bàn TP.