Chính thức trình giảm 50% các loại thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh 6 tháng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký Nghị quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, các thành viên Chính phủ đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết nói trên.

Bộ Tư pháp được giao thay mặt Chính phủ ký tờ trình do Bộ Tài chính gửi sang để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Nghị quyết này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Nghị quyết này được Chính phủ đề nghị trình theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đó, ngày 31-7, theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình Chính phủ việc dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết này cũng được gửi cho các bộ, ngành liên quan nhằm lấy ý kiến rộng rãi.

Ngày 4-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp Thường trực Chính phủ với một số cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp. Ở cuộc họp này, các bộ, ngành được yêu cầu thể hiện ý kiến trực tiếp để Bộ Tài chính tiếp thu. Thủ tướng sau đó yêu cầu Bộ Tài chính gửi hồ sơ nhanh cho Bộ Tư pháp và hạn định cho bộ này phải thẩm định xong trước ngày 10-8.

Đến ngày 10-8 thì Bộ Tư pháp mới gửi văn bản thẩm định cho Bộ Tài chính. Văn bản thẩm định nêu một vài lưu ý về độ phủ của đối tượng được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng và quan ngại việc miễn tiền chậm nộp sẽ có đối tượng không phù hợp. Bộ Tư pháp cho rằng nếu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến thẩm định thì hồ sơ dự thảo Nghị quyết không vi hiến, hợp luật, không trái điều ước quốc tế, đủ điều kiện trình ra Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay: dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

 

Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế

+ Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng.

+ Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

+ Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1-9-2021 đến hết ngày 31-12-2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm: Vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Hoạt động xuất bản; Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí.

          - Doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh quy định tại khoản này thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.

          - Doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh quy định tại khoản này thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

+ Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.


Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm