Nhập hộ khẩu cho trẻ trong 60 ngày?

Nhập hộ khẩu cho trẻ trong 60 ngày?

(PLO)- Cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ.