Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh hậu Giang sang 27/2

Thanh tra đất đai, môi trường ở Hậu Giang

(PLO)- Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản thời kỳ từ ngày 1-1-2011 đến ngày 31-12-2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.