Clip: Những bài tập dễ thương chống dịch COVID-19

 (Clip: Hướng dẫn bài tập Aerobic vui nhộn Con Cào Cào. Nguồn: Anh Lợi)

 (Clip: Hướng dẫn bài tập Aerobic rộn ràng Nối vòng tay lớn. Nguồn: Anh Lợi)

 (Clip: Hướng dẫn bài tập Aerobic trẻ trung Khỏe vì nước. Nguồn: Anh Lợi)