Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Nhà tôi có thửa đất trồng lúa 500 m2 nằm sát khu dân cư. Nay tôi muốn chuyển đổi sang đất ở thì có được chuyển đổi không?

Nếu như được chuyển đổi thì tôi cần liên hệ với cơ quan chức năng nào để làm thủ tục?

Bạn đọc Thành An (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

1. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ):

Theo khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ là “kế hoạch SDĐ hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Như vậy, việc bạn có được chính quyền cho phép chuyển thửa đất trồng lúa nêu trên sang đất ở hay không sẽ tùy thuộc vào kế hoạch SDĐ hằng năm của UBND cấp huyện.

Xin được lưu ý thêm với bạn là: Việc xem xét quy hoạch, kế hoạch SDĐ trồng lúa được chính quyền thực hiện rất chặt chẽ, hợp lý. Đây là lý do mà khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trong trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch SDĐ tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích SDĐ, đặc biệt là việc chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng”. Cùng với đó, khoản 1 Điều 134 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: “Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp…”.

2. Về thẩm quyền giải quyết:

UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích SDĐ với hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích SDĐ với tổ chức.

UBND cấp huyện xem xét việc chuyển mục đích SDĐ từ đất ruộng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch SDĐ hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tóm lại, nếu có nhu cầu chuyển mục đích SDĐ từ đất trồng lúa sang đất ở, bạn cần liên hệ với UBND cấp huyện để được xem xét, giải quyết cụ thể.