Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Con kiến thắng kiện củ khoai

Con kiến thắng kiện củ khoai

(PL)- Năm 1986, gia đình ông Lê Văn Nam ở thị xã La Gi (Bình Thuận) khai hoang một thửa đất diện tích khoảng 1,4 ha ở thôn Mũi Đá (xã Tân Phước).
Tranh chấp cây dừa kỷ niệm

Tranh chấp cây dừa kỷ niệm

(PL)- Nguyên đơn yêu cầu bị đơn đốn bỏ cây dừa vì cây dừa nghiêng sang đất mình. bị đơn không chịu vì đây là cây dừa kỷ niệm do ông nội trồng.