Tiền Giang quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất

Theo quyết định, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp: Tại các phường thuộc các thị xã và TP Mỹ Tho là 100 m2; tại các khu dân cư, mặt tiền quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị, các thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc các thị xã và TP Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị trí tại các phường thuộc thị xã và TP Mỹ Tho đã quy định ở trên) là 150 m2; tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 300 m2.

Ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại các thửa đất trên, các thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa (thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp còn lại) phải có chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên (đối với thửa đất giáp đường giao thông).

Tiền Giang quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất ảnh 1

Ảnh minh họa

Riêng việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được thực hiện đối với tổ chức, việc tách thửa  đất được căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Còn  đối với hộ gia đình, cá nhân, UBND các huyện, thị xã, TP Mỹ Tho căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa đất, việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Riêng các trường hợp đặc biệt chưa được nêu trong quyết định này nếu trong quá trình thực hiện, các địa phương gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó quyết định này không áp dụng cho các trường hợp tách thửa trong việc thực hiện kết quả hòa giải thành hoặc quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền, tách thửa để thực hiện quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả đất giá quyền sử dụng đất phù hợp pháp luật; thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; các trường hợp tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định.

Ngoài ra, quyết định này không áp dụng tách thửa cho các  trường hợp do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; các trường hợp hiến tặng cho Nhà nước để thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương mà đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phải chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo quy định…

Quyết định áp dụng việc tách thửa theo quy định được áp dụng có hiệu lực từ 1-12-2018. Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng chứng thực trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục giải quyết theo quy định.