Cổ phiếu LienVietPostBank được chấp thuận niêm yết ở sàn HOSE

Cụ thể, có tổng cộng 976.948.319 cổ phiếu phổ thông được niêm yết, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 9.769.483.190.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, LienVietPostBank đã trở thành ngân hàng đầu tiên có cổ phiếu được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE của năm 2020, hoàn thành sớm mục tiêu chuyển cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch UpCom lên HOSE theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức hồi tháng (6-2020).

Cổ phiếu LienVietPostBank được chấp thuận niêm yết ở sàn HOSE ảnh 1Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của LienVietPostBank hồi tháng 6

Cổ phiếu LPB của LienVietPostBank được đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom ngày 2-10-2017 với vốn điều lệ là 6.460 tỷ đồng. Sau 3 năm giao dịch trên Upcom, LienVietPostBank đã có thế và lực mới.

Tính đến ngày 30-9-2020, vốn điều lệ của ngân hàng là 9.769 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 214.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 175.000 tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt 160.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thông tin từ ngân hàng cho biết, đến hết Quý III-2020 lợi nhuận lũy kế đã vượt kế hoạch cả năm 2020 khi đạt hơn 1.740 tỷ đồng.

Đặc biệt, LienVietPostBank vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769.483.190.000 đồng lên 10.746.431.500.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Phương án tăng vốn chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được LienVietPostBank thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.