Cơ yếu phải giữ bí mật chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Đây là phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam để ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ, lọt bí mật quốc gia, bí mật nội bộ. Chủ tịch nước yêu cầu ngành cơ yếu tập trung nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ mật mã, kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời tăng cường đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

Ban Cơ yếu thống nhất được thành lập vào tháng 8-1962, tại Mã Đà, chiến khu D (Đồng Nai) với hơn 10 cán bộ. Ban đã đảm bảo bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời đối phó hiệu quả trước những âm mưu phá hoại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm