Con gây thiệt hại về tài sản, cha mẹ đẻ hay cha mẹ nuôi phải bồi thường?

(PLO)- Con dưới 15 tuổi gây thiệt hại về tài sản cho người khác, việc bồi thường thiệt hại do cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi phải chịu trách nhiệm? 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có một người con nuôi nay đã 14 tuổi, cháu gây thiệt hại về tài sản cho người khác ở mức 700 triệu đồng. Phía người bị thiệt hại yêu cầu gia đình tôi bồi thường. Vì số tiền lớn nên tôi có yêu cầu gia đình bố mẹ đẻ của bé cùng tôi bồi thường thiệt hại nhưng bị bố mẹ đẻ từ chối. Tôi xin hỏi, con nuôi tôi gây thiệt hại như trên thì bố mẹ đẻ có trách nhiệm bồi thường hay không?

Bạn đọc Minh Tuấn (huyện Bình Chánh, TP.HCM), hỏi:

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 74, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về bồi thường thiệt hại do con gây ra: “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự."

Khoản 2, Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định như sau:

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp thiệt hại được gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quản lý.

Trường hợp của bạn tồn tại mối quan hệ cho và nhận con nuôi nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra cũng được điều chỉnh bởi Luật Nuôi con nuôi 2010.

Điều 24, Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về hệ quả của việc nuôi con nuôi như sau:

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Như vậy, khi làm thủ tục nhận con nuôi, giữa gia đình bạn và cha mẹ đẻ của con nuôi của bạn không có thỏa thuận khác (kể cả thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại) thì theo quy định của pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cha mẹ nuôi của bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm