Kiện hành chính xong vẫn được kiện dân sự

Kiện hành chính xong vẫn được kiện dân sự

(PLO)- Cấp sơ thẩm đình chỉ mà không xem xét quyền khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với việc thu giữ hàng hóa là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.