Thông qua Nghị quyết hướng dẫn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Nghị quyết hướng dẫn một số quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, nguyên tắc bồi thường…

Chiều 6-9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9-2022, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã cho ý kiến và thông qua Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa các hướng dẫn còn phù hợp của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8-7-2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; đồng thời hướng dẫn những nội dung khác của Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong thực tiễn xét xử của các TAND.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại; xác định thiệt hại do tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và một số trường hợp cụ thể khác. Nghị quyết đưa ra nhiều ví dụ điển hình và sát thực để minh họa các nội dung hướng dẫn.

Thông qua Nghị quyết hướng dẫn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TAND Tối cao

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XXV, XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự; thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XX, XXI của Bộ luật Tố tụng dân sự, các chương XV, XVI của Luật Tố tụng hành chính.

Vì còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số vấn đề nêu trong dự thảo Nghị quyết nên Hội đồng Thẩm phán đề nghị các thành viên Hội đồng Thẩm phán tiếp tục góp ý bằng văn bản, trước khi Hội đồng Thẩm phán xem xét, quyết định.

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PLO)-  Nhằm cải cách thủ tục hành chính, các Bộ ban hành nhiều văn bản quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức. Trong đó, có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tuỳ theo vị trí việc làm.