Công văn 231/TCHQ-GSQL ngày 17-1 của Tổng cục Hải quan

Tải công văn 231 của Tổng cục Hải quan tại đây

Đừng bỏ lỡ